VERKSAMHET

Svinstadsjöns idrottsförenings verksamhetsidé

Vi vill på alla nivåer bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt.
Därför vill vi utforma vår idrott så att

  • Den i alla led ständigt utvecklas och förbättras till form och innehåll
  • Alla som vill får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet
  • Den ger upplevelser och skapar kontakt mellan människor ur olika samhällsgrupperingar
  • De som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet
  • Den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap.

________________________________________________________________________

Läs om hur SIF hanterar personuppgifter

Verksamhetsplan för 2020

Verksamhetsberättelse för verksamhetsår 2019

Verksamhetsplan för 2019

Verksamhetsberättelse för verksamhetsår 2018

Verksamhetsplan för 2018

Verksamhetsberättelse för verksamhetsår 2017

Verksamhetsplan för 2017

Verksamhetsberättelse för verksamhetsår 2016

Verksamhetsplan för 2016

Verksamhetsplan för 2015

Verksamhetsberättelse för verksamhetsår 2014

Share

Comments are closed.